Startup Ecosystem

 

Konferencija “Startup ecosystem Serbia” održana je 27. oktobra u Privrednoj komori Srbije i okupila je učesnike Finske, Nemačke i Izraela, kao i predstavnike domaće privrede sa ciljem nalaženja povoljnih rešenja za unapređenje startap ekosistema Srbije.


Konferencija se delila u tri celine, koje su se bavile pitanjima položaja Srbije u odnosu na najuspešnije startup ekosisteme u Evropi, preprekama za razvoj startup ekosistema Srbije u domenu prava, administracije, finansija i edukacije, kao i istraživanjem alternativnih izvora finansiranja domaćih startup-ova.

 

PANEL DISKUSIJA: “Primeri dobre prakse Evropskih startup ekosistema i pozicioniranost Srpskog startup ekosistema na globalnoj startup sceni iz pravnog i finansijskog aspekta“

UČESNICI : Hagai Arbal iz Izraela(Veriest Venture), Juergen Kappenmann predstavnik Nemačke(Karer Consulting AG),Kasper Suomalainen iz Finske(Startup sauna), Tatjana Kalezić predstavnik Srbije(Founder institute)

CILJ: Glavni cilj ove panel diskusije bio je uporedna komparacija startup ekosistema Izraela, Finske, Nemačke i Srbije, kao i istraživanje uspešnih modela ovih zemalja koji se mogu primeniti za razvoj domaćeg startup ekosistema.

 

OKRUGLI STOLOVI: Diskusija o problemima i izazovima sa kojima se susreću srpski startup-ovi na polju prava, finansija, administracije i edukacije.

UČESNICI : Preduzetnik, predstavnik države, predstavnih Hub-a, predstavnik institucije.

CILJ: Diskusija o aktuelnim problemima i preprekama za razovoj srpskog startup ekosistema i kreiranje preporuka za njihovo prevazilaženje.

 

PANEL DISKUSIJA: „Alternativni modeli finansiranja: Kako velike kompanije mogu ulagati u startup-ove i podstaći razvoj domaće startup scene“.

Alternativni modeli finansiranja (eng. equity based modeli – seed, startup, business angel, venture capital i private equity), koji se zasnivaju na vlasništvu nad kapitalom, nisu razvijeni. Ovi modeli, koji predstavljaju okosnicu finansiranja MSPP sektora u većini razvijenih zemalja, nisu zakonski prepoznati, niti su vidljivi dovoljni napori da se te regulative i mehanizmi uspostave.