Program stipendiranja studenata – jesen 2016.

Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa Obrazovnim centrom EQUILIBRIO organizuje i tokom jeseni 2016. Program stipendiranja studenata.

Program stipendiranja studenata – jesen 2016. osmišljen je tako da zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje zvaničnih sertifikata Obrazovnog centra EQUILIBRIO.

Pravo na konkurisanje imaju studenti koji do sada nisu koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.

Program počinje u novembru 2016. i traje 3 meseca. Nastava se održava radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) ili vikendom (u dnevnim terminima). Pohađanje PREMIUM kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni.

Ukoliko se student upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra EQUILIBRIO.

OPŠTE INFORMACIJE:

  • Početak Programa je u novembru 2016.
  • Trajanje Programa je 3 meseca
  • Ukupan fond Programa je 60 školskih časova (nastava + radionice i seminari)
  • Tempo rada je dva puta nedeljno po 75 minuta ili jednom nedeljno po 150 minuta (blok nastava)
  • Termini za održavanje nastave su popodnevni i večernji (radnim danima) i dnevni (vikendom)
  • Obezbeđen je rad u malim, mentorskim grupama polaznika

Detaljne informacije o programu, uslovima i načinu prijaviljivanja možete pročitati na: www.stipendijezastudente.com