Vladimir Radovanović

Predsednik udruženja

Vuk Milosavljević

Finansije i logistika

Srđan Marković

Generalni sekretar

Vukašin Grozdić

Finansije i logistika

Nenad Raičević

CR tim

Miljan Rovčanin

DS tim

Milena Nićić

Dizajner

Stefan Trifković

CR tim

Nikola Nešković

Koordinator izvršnih timova

Jelena Đuričin

Projekti i agenda

Marko Janković

Projekti i agenda

Marijana Marinković

PR tim

Dimitrije Radovanović

Menadžer logistike